Banner Biela pastelka 2019

Skočiť na obsah

KS ÚNSS Nitra KS ÚNSS Košice

Odkaz na stránky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

video Bezpečne na cestách s bielou palicou


Aktivity

späť

Súťaž v čítaní a písaní v Braillovom písme

Dňa 18.06.2011 sa v priestoroch KS ÚNSS Nitra konalo regionálne kolo súťaže v čítaní a písaní slepeckého bodového písma. Súťaže sa zúčastnili zrakovo postihnutí ľudia celého nitrianskeho kraja všetkých vekových kategórií, ktorí ovládajú slepecké bodové písmo, inak tiež Braillovo písmo pomenované po svojom autorovi Luisovi Braillovi.

Medzi súťažiacimi boli nevidiaci a prakticky nevidiaci ľudia.Celkovo sa súťažilo v dvoch hlavných kategóriách, a to: 1. v čítaní bodového písma, ktorá mala 2 podkategórie (I. – ľudia, ktorí sa naučili bodové písmo v ZŠ pre nevidiacich, II. – ľudia, ktorí sa naučili Braillovo písmo individuálne, v kurzoch alebo v RSZP ) a 2. v písaní bodového písma.

Nad regulárnosťou a objektívnosťou súťaže dozerala odborná porota, ktorá hodnotila rýchlosť, správnosť a bezchybnosť čítania a písania bodového písma. Víťazi regionálneho kola postúpili do celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní bodového písma, ktorá sa konala koncom roka 2011.

Súťaž sa koná pravidelne každé 2 roky, a to nielen z dôvodu, aby si súťažiaci zmerali svoje schopnosti, ale aj preto aby sme si pripomenuli význam objavu Louisa Brailla, ktorý je obrovský. Dnes už azda niet krajiny na svete, kde by nepoznali Braillovo bodové písmo a kde by ho nepoužívali. Louis Braille pripravil nevidiacim širokú cestu k poznatkom, vzdelaniu a kultúre, čím podstatne prispel k ich sociálnej integrácii. Braillov systém bodového písma je dielom geniálnej intuície a má nárok na plnú originalitu.