Banner Biela pastelka 2019

Skočiť na obsah

KS ÚNSS Nitra KS ÚNSS Košice

Odkaz na stránky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

video Bezpečne na cestách s bielou palicou


Aktivity

späť

Spoznajme svet bodiek

Krajské stredisko ÚNSS v Nitre podalo dva projekty Nitrianskej komunitnej nadácii s názvom Spoznajme svet bodiek, ktoré boli úspešné a prebehli v rokoch 2009 -2011.

Uskutočnili sa na Krajskom stredisku v Nitre a boli zamerané na zvládnutie čítania reliéfneho bodového písma pre skupinu detí navštevujúcich Základnú školu, študentov UKF odboru Sociálna práca a taktiež zrakovo postihnutých klientov, ktorí neovládali Braillovo písmo.

Zapojilo sa 7 detí, 5 študentov VŠ a 8 zrakovo postihnutých klientov. V budúcnosti by sme v prípade záujmu radi pokračovali vo výuke Braillovho písma, či už pre jednotlivcov, alebo skupinovo.

Lektorka Braillovho písma sl. Ervína Balašková a deti Lektorka Braillovho písma sl. Balašková a študenti UKF