Banner Biela pastelka 2019

Skočiť na obsah

KS ÚNSS Nitra KS ÚNSS Košice

Odkaz na stránky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

video Bezpečne na cestách s bielou palicou


Aktivity

späť

Debarierizácia MsÚ v Nitre

Sociálna komisia začína odstraňovať bariéry. Prvé kroky k postupnej debarierizácii mestského úradu začala podnikať Anna Šmehilová, predsedníčka Komisie pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo pri MsZ v Nitre spolu s vedúcou KS ÚNSS Nitra a zároveň členkou Komisie pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo pri MsZ v Nitre Mgr. Petrou Ajdariovou.

Za prítomnosti pána Mariána Olejára, ktorý sa špecializuje na fyzické odstraňovanie bariér pre osoby so zrakovým postihnutím a rehabilitačnej inštruktorky KS ÚNSS Nitra Bc. Evou Prokopovou si prešli spoločne úrad MsÚ v Nitre a určili si priority týkajúce sa debarierizácie, nakoľko je to veľká investícia a dlhodobý proces. V roku 2012 by sa mali začať postupne prvé práce týkajúce sa bezbariérovosti MsÚ Nitra.

PhDr. Anna Šmehilová - poslankyňa MZ MsÚ Nitra, Mgr. Petra Ajdariová - vedúca KS ÚNSS Nitra, Bc. Eva Prokopová - rehabilitačný inštruktor KS ÚNSS Nitra, pán Olejár - majiteľ firmy